เนื่องจากสถานการณ์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVIT-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ บริษัท ออน วาเคชั่น พรีเมียร์ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัส และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ ที่ขอความร่วมมือ งดไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

บริษัทฯ จึงของดการโพสต์ และโปรโมทโฆษณา โปรแกรมทัวร์เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะแจ้งให้ทราบในช่องทางต่างๆของบริษัทฯต่อไป 

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

ขอบคุณครับ 

ทีมงาน ออน วาเคชั่น

โปรไฟลวก..แฮร่!!โปรไฟไหม้..แฮร่!!ถูกแล้วว!!จองเลย!!

ทัวร์ญี่ปุ่น 🇯🇵

ทัวร์เกาหลี 🇰🇷

ทัวร์เวียดนาม 🇻🇳

ทัวร์จีน 🇨🇳